FEGU Kurser

 

FEGU står for "Foreningen til Effektiv GrundUddannelse".

 

FEGU har over 30 års positive erfaringer med at afhjælpe elever i alle aldre med læse-stave- og grammatikproblemer.

 

FEGU hjælper også med matematik, engelsk, tysk, fransk osv. Det er lidt forskelligt fra afdeling til afdeling.

 

FEGUs undervisningsmaterialer er bygget hen over Hubbards studiemetode og disse 30 års erfaringer og knowhow.

 

Christian Aagaard, som har produceret materialerne, har sideløbende i sin egen læseskole testet materialerne og tilpasset dem løbende, hvor det var påkrævet.

 

Det betyder, at vi i dag har intet mindre end unikke undervisningsmaterialer.

 

Disse materialer sælges kun sammen med Modul 1 af FEGU-læreruddannelsen.

 

Lilla læsekursus

Det lilla læsekursus er det første læsekursus. Her lærer du alle bogstaverne og deres lyde. Du lærer at sætte lydene sammen til enstavelsesord. Næsten alle ord på det lilla læsekursus er lydrette, og som det eneste eksisterende danske læsekursus, vil du her ikke møde nye ord, som ikke allerede er blevet gennemgået. Her gennemgår vi også betydningen af nogle vigtige grundlæggende ord.


 

Grønt læsekursus

Det grønne læsekursus kommer efter det lilla. Her lærer du om vokaler og konsonanter. Du lærer at dele ord på en nem måde, så du kan læse lydrette ord med flere stavelser. Vi gennemgår forskellige konsonantsammenstillinger og du lærer om –e der kan sige ØH og –er der kan sige ÅR. Kurset indeholder en del videoer, hvor vi på en nem måde viser, hvad der skal læres.


 

Blåt læsekursus

Det blå læsekursus kommer efter det grønne. Her lærer du om kort og lang vokal og dobbeltkonsonant. Vi gennemgår stumme og bløde d’er og stumme og bløde g’er. Du lærerogså om eg og ej, der siger aj. Du er på vej til at blive en god læser.


 

Rødt læsekursus

Det røde læsekursus kommer efter det blå. Her gennemgår vi vokalfamilierne. Du lærer, hvornår vokalerne skifter lyd til en anden vokallyd, og hvilke andre vokallyde de kan skifte til.


 

Orange læsekursus

Det orange læsekursus kommer efter det røde. Her lærer du om tryk. Du lærer om sammensatte ord og du lærer om fremmedord. Når du er færdig med dette kursus, er du i stand til at læse alt.


 

Lilla regnekursus

På det lilla regnekursus lærer du alle tallene og at regne plus og minus. Du lærer at regne lynhurtigt og uden at bruge fingrene. Du lærer også at skrive pænt og holde god orden i regnehæftet.


 

Grønt regnekursus

På det grønne regnekursus fortsætter du med at lære at regne plus og minus. Når du er færdig med det grønne regnekursus, kan du uden besvær regne ethvert plusstykke og minusstykke.


 

Blåt regnekursus

Det blå regnekursus består af 10 dele, hvor du på en nem og gradvis måde lærer alt om at gange og dividere. Du lærer også at måle og udregne omkredsen og arealet af ting.


 

Rødt regnekursus

På det røde regnekursus lærer du om brøkdele, tæller og nævner, forlænge og forkorte, ægte og uægte brøk. Du lærer om decimaltal, om koordinatsystemer og grafer. Vinkler og areal og trekanter.


 

Orange regnekursus

Orange regnekursus omhandler:

 

 1. store tal (millioner, milliarder)
 2. afrunding
 3. procent
 4. regning med brøker (avanceret)
 5. Pythagoras
 6. regning med negative tal
 7. algebra
 8. ligninger
 9. funktioner
 10. måleenheder (længde-, flade- og rumenheder) og deres anvendelse
 11. forholdsregning
  m.m.

 

Der sluttes af med afgangprøver i færdighedsregning og problemregning for 9. klasse.