Dette er en gratis service uden forpligtelse. Formålet er at folk skal kende og forbedre deres læringspotentiale.

Generelle studier:
Navn:*
Telefon:*
Dato:
Specifikt emne:
Adresse:
Post nr.:
E-mail:*

Test spørgsmål – start her1. Føler du dig somme tider tom i hovedet, når du har læst noget?
2. Får du hovedpine eller føler, at dine øjne er anstrengte, når du læser/studerer?
3. Finder du dine studier meget forvirrende?
4. Har du et klart formål, når du begynder at studere et emne?
5. Finder du det let at få fat på, hvad forfatteren taler om, når du læser?
7. Når du studerer et emne, udsøger du dig så de grundlæggende ting og lærer disse godt, før du bevæger dig ind i de mere avancerede eller komplekse dele af emnet?
8. Glemmer du alt, hvad du har lært efter eksamen?
9. Når du tager fat i et eller andet du vil læse, lægger du det så til side, inden du er færdig?
10. Relaterer dine studier direkte til dine nuværende interesser eller karriere?
11. Når du studerer et emne, der involverer en aktivitet, er du så nået til et punkt, hvor aktiviteten føles alt for svær?
12. Hvis du læser op til eksamen eller en prøve, lærer du det så udenad i stedet for også virkelig at forstå det?
13. Har du en tendens til at dagdrømme i stedet for at studere?
14. Er du holdt op med at studere et emne, fordi det var ”kedeligt”?
15. Får du nogensinde følelsen af, at det kører rundt for dig, og du vakler, som om du er ved at falde, når du studerer?
16. Er der i virkeligheden intet i emnet, du studerer, som du ikke allerede ved i forvejen?
17. Bruger du en ordbog til at slå betydning af ord op, som du ikke kender, i stedet for blot at finde ud af det fra teksten?
18. Studerer du noget, som du kan bruge i livet eller bruge i det hele taget?
19. Hvis du en dag er fraværende fra klassen eller en forelæsning eller en eller anden instruktion, som er del af et kursus, du er i gang med, sørger du så for at få fat i den information og de procedurer, hvor du var fraværende?
20. Laver du jævnligt diagrammer eller modeller af en del af det emne, du studerer?
21. Føler du dig somme tider træt, når du studerer, selv om du har fået nok søvn?
22. Føler du somme tider, at dine studier ikke har noget at gøre med dit liv?
23. Er de praktiske handlinger, der indgår i det emne, du studerer, arrangeret på en sådan måde, at du kan gå frem i rækkefølge trin for trin?
24. Studerer du noget, fordi det er det, du gerne vil eller fordi en anden ønskede, at du skulle gøre det?